Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan ansøgernes personoplysninger behandles

1. Personoplysninger

Fonden indsamler almindelige personoplysninger, herunder blandt andet

 • navn og titel
 • Cpr-nr.
 • fuldstændig adresse
 • studieretning/fag
 • e-mailadresse
 • bankkontonummer
 • CV
 • budget i relation til det ansøgte formål/beløb
 • eksamensbeviser
 • diverse anbefalinger
 • projektinformation

Fonden indsamler ikke data om ansøgerne. Der anvendes alene de data, der er fremsendt af ansøger i forbindelse med indsendt ansøgning med bilag.

2. Brug af personoplysninger

Ansøgers personoplysninger anvendes til

 • behandling af ansøgning om støtte
 • at kunne foretage udbetaling af tildelte legater til ansøgerne
 • at kunne kommunikere med ansøgerne

Fonden videregiver personoplysninger til Fondens pengeinstitut i forbindelse med udbetaling af tildelte legater. Derudover indberetter Fonden til SKAT oplysninger om udbetalte legater.

3. Opbevaring af personoplysninger

For ansøgere, der har opnået støtte fra Fonden opbevarer Fonden ansøgernes personoplysninger i op til 5 år fra udbetalingen. Hvis der ikke opnås tilsagn om støtte, slettes personoplysninger senest 1 år efter Fondens modtagelse af ansøgningen.

4. Ansøgers rettigheder

Ansøger har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger.

april 2018