Formål

Fondens hovedformål er at fremme dansk industri og handel.

Uddelinger fra Fonden sker til følgende:

Kina Stipendium

Laurits Andersens Fond har siden 1996 hvert år uddelt 4-8 stipendier til et års fuldtidsstudier i kinesisk sprog i Kina.

Stipendiet er p.t. på kr. 120.000, der dækker udgifterne til rejse, studie og ophold.

Stipendiet kan søges af både velkvalificerede studerende og yngre færdiguddannede, der med henblik på en karriere i dansk erhvervsliv ønsker at dygtiggøre sig i kinesisk sprog.

Ansøgerne vælger selv på hvilket universitet i Kina sprogstudierne skal foregå. Sprogstudierne er fuldtids og kan ikke kombineres med andre studier, specialeskrivning, arbejde, praktikophold eller lign.

Stipendiet kan ikke søges til allerede påbegyndte studier.

Kun ansøgninger indsendt via fondens online ansøgningsskema kan komme i betragtning.

Ansøgning vedlægges personlige oplysninger (CV), eksamenspapirer, udtalelser fra arbejdsgiver m.m.,  oplysning om søgt eller modtaget støtte fra anden side og andet, der kan være relevant til vurdering.

Ansøgningsfrist : 1. maj og 1. november

Støtte til unge ingeniører, teknikere, økonomer og handelsmænds videre uddannelse i udlandet gerne med fokus på Kina

Der ydes støtte til studier i udlandet af minimum 1 års (min. 2 semestre) varighed.

Der ydes ikke støtte til studier her i landet og kun færdiguddannede med kandidateksamen (Mastergrad) samt bachelorer med minimum 2 års erhvervserfaring kommer i betragtning.

Desuden yder der støtte til praktikophold i udlandet af mere end 6 måneders varighed.

Der ydes ikke støtte til fællesrejser, studierejser under studiet, herunder praktik- og udvekslingsophold eller kortere ophold på udenlandske universiteter og handelsskoler.

Der gives kun støtte til allerede påbegyndte studier, såfremt der er minimum 5 måneder (et semester) tilbage af studiet/opholdet på tidspunktet for bestyrelsens behandling af ansøgningen (juni/december).

Ansøgningsfrist : 1. maj og 1. november

Alle ansøgninger skal indsendes via fondens online ansøgningsskema for at komme i betragtning.

Ansøgning vedlægges personlige oplysninger (CV), eksamenspapirer, udtalelser fra arbejdsgiver m.m., budget med finansieringsplan, oplysning om søgt eller modtaget støtte fra anden side og andet der kan være relevant til vurdering.

Rejselegat for Maskinmestre

Laurits Andersens Rejselegat stort kr. 25.000,  uddeles en gang årligt på hver af de fem Maskinmesterskoler i Danmark. Legatet tildeles efter skolens indstilling til en særligt interesseret studerende, eller netop færdiguddannet maskinmester, der vil søge faglig inspiration eller uddannelse i udlandet.

Legatet kan kun søges gennem en af Maskinmesterskolerne.

Særlige projekter der fremmer Fondens hovedformål og gerne med særligt fokus på Kina

Legater kan ikke søges til allerede påbegyndte projekter.

Velgørende formål

Fonden uddeler en gang årligt i december måned et mindre beløb til et begrænset antal velgørende foreninger i ind- og udland. Foreningens nyeste regnskab vedhæftes ansøgningen. Ifølge fundatsen bestemmelser kan der til dette formål ikke uddeles til enkeltpersoner.

Kun ansøgninger indsendt via Fondens online ansøgningsskema kommer i betragtning.