Bestyrelse og administration

Adm. direktør Karim G. Nielsen

Formand

Konsulentchef Anders Kjøller

Næstformand

Koncerndirektør Marianne Thellersen

Medlem

Nationalbankdirektør Per Callesen

Medlem

Tue Tyge Møller

Fondens administrator