Bestyrelse

Professor Egon Bech Hansen

Formand

Direktør Tue Tyge Møller

Næstformand

Nationalbankdirektør Lars Rohde

Medlem

Adm. direktør Karim Nielsen

Medlem