Bestyrelse og administration

Adm. direktør Karim G. Nielsen

Formand

Nationalbankdirektør Lars Rohde

Medlem

Koncerndirektør Marianne Thellersen

Medlem

Konsulentchef Anders Kjøller

Medlem

Tue Tyge Møller

Fondens administrator