Formål

Laurits Andersens Fond

 

Formål

 

 

Fondens hovedformål er at fremme dansk industri og handel.

 

Uddelinger fra Fonden sker til følgende:

 

 

Laurits Andersen Stipendium til et års fuldtidsstudier i kinesisk sprog i Kina.

Se mere under Kina Stipendium

 

 

 

Støtte til unge ingeniører, teknikere, økonomer og handelsmænds videre uddannelse i udlandet gerne med fokus på Kina

 

Der ydes ikke støtte til studier her i landet og kun færdiguddannede med kandidateksamen (Mastergrad) kommer i betragtning.

Efter bestyrelsens beslutning ydes der ikke støtte til fællesrejser, studierejser under studiet, herunder praktik- og udvekslingsophold eller kortere ophold på udenlandske universiteter og handelsskoler.

 

Der gives kun støtte til allerede påbegyndte studier, såfremt der er minimum 5 månder (et semester) tilbage af studiet/opholdet på tidspunktet for bestyrelsens behandling af ansøgningen (juni/december).

 

Ansøgningsfrist : 1. maj og 1. november

 

Ansøgningsskemaer anvendes ikke

Ansøgning vedlægges personlige oplysninger (CV), eksamenspapirer, udtalelser fra arbejdsgiver m.m., budget med finansieringsplan, oplysning om søgt eller modtaget støtte fra anden side og andet der kan være relevant til vurdering.

 

 

 

Særlige projekter der fremmer Fondens hovedformål og med særligt fokus på Kina

Legater kan ikke søges til allerede påbegyndte projekter.

 

 

 

Fonden uddeler en gang årligt i december måned et mindre beløb til et begrænset antal velgørende foreninger i ind- og udland. Foreningens nyeste regnskab vedhæftes ansøgningen. Der uddeles ikke til enkeltpersoner.

 

 

Kun ansøgninger sendt med almindelig post kommer i betragtning.

 

Ansøgere som ikke kommer i betragtning modtager ikke brev herom.

Ansøgninger sendes til fondens sekretariat:

 

 

Laurits Andersens Fond

Strandvejen 99 B

3070 Snekkersten

© Copyright 2012. All Rights Reserved.